Holistische massage, wat is dat eigenlijk?

holistische massage van holistische visie

Het woord ‘holos’ komt uit het Grieks en betekent ‘geheel’. Een holistische massage houdt niet in dat je in z’n geheel gemasseerd wordt, vaak zijn het vooral deelmassages die gegeven worden. Een holistische masseur of massagetherapeut werkt ook niet specifiek klacht- of symptoomgericht, maar nodigt juist om contact te maken met je verschillende lagen en jezelf als geheel te ervaren. Holistische massage zorgt voor een diep ontspannen gevoel, bewustwording van je lichaam en diepgaand(er) bewustzijn van jezelf als mens.

Holistische visie

Een masseur of massagetherapeut die vanuit de holistische visie werkt beschouwt de mens als een geheel van meerdere lagen. Fysiek, mentaal, emotioneel, energetisch, spiritueel, etc. Tatiana nodigt haar cliënt bij aanvang van de massage uit bewust te voelen hoe hij/zij zich mentaal, fysiek en emotioneel voelt op dat moment, zonder te oordelen of na te denken over hetgeen gevoeld en ervaren wordt, maar door er slechts mee te zijn. Tatiana werkt vanuit de holistische visie in combinatie met Mindfulness.

Bewustwording vanuit holistische benadering

Heel veel klachten zijn terug te leiden naar de wijze waarop iemand in het leven staat. Als je je daar bewust van wordt en vervolgens gaat luisteren naar je lichaam – en naar je hart – kunnen klachten sterk verminderen of zelfs geheel verdwijnen. Doordat je je bewust(er) wordt van je lichaam, jezelf als mens en de wijze waarop je in ’t leven en of in de wereld staat. Hierdoor kun je ook bewust kiezen voor verandering waardoor je je fijner en of gelukkig(er) kunt gaan voelen.

De Nederlandse taal kent diverse uitdrukkingen en gezegdes die verwijzen naar lichaamsdelen en leefwijzen waar klachten door kunnen ontstaan.

 • Een stijfkop zijn.
 • Je iets op de hals halen.
 • Je kaken op elkaar houden.
 • Ergens onder gebukt gaan.
 • Onder het juk moeten doorgaan.
 • Je schouders eronder zetten.
 • Teveel hooi op je vork (lees: schouders) nemen.
 • De wereld op je schouders dragen.
 • Je adem inhouden.
 • Je adem stokt in je keel.
 • Een brok in je keel hebben.
 • Het hart klopt in de keel.
 • Doodsbenauwd zijn.
 • Je buik ergens van vol hebben.
 • Je met hand en tand verzetten.
 • Met samengeknepen billen.
 • Je beste beentje voor zetten.
 • Op eigen benen willen staan.
 • Op je achterste benen gaan staan.
 • Je mannetje kunnen staan.
 • Je poot stijf houden.
 • Met knikkende knieën.
 • Je hakken in het zand zetten.
 • Met gekromde tenen.
 • Op je tenen lopen.